EB암환우 동우회에  5천달러 후원


6월17일 오클랜드 우리교회에서 EB 암환우 동우회 월례회가 열렸다. 이날 한인암환우회($3,000)와 임마누엘 장로교회($ 2,000)가 후원금 총$ 5,000을 전달했다. <제공: 한인암환우회>

사진: 김정수 한인암환우회 회장이 후원금 5천 달러 전달 후 기념 사진 촬영을 했다.


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved