Search

EB무궁화라이온스클럽 배영진 신임회장 취임


22일 오클랜드 공항 힐튼호텔에서 열린 EB무궁화라이온스클럽 신임회장에 배영진씨가 취임했다. 이날 윌리엄 윤 디스트릭 총재가 배 신임회장에게 임명장을 수여했다. 신입회원으로는 크리스 안, 이선자, 엘리자벳 김, 김영아씨가 영입됐다. 앞줄 중앙이 배영진 신임회장이다. <사진 EB라이온스클럽>


Hyundae News USA   (415)515-1163  hdnewsusa@gmail.com   P.O. Box 4161 Oakland CA 94614-4161
                                                                                                                           ©Hyundae News USA all right reserved